Disclaimer

De content is op deze website is door de organisatie van Molenhoeks Makkie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Auteursrechten

Op de inhoud van deze site zijn auteursrechten van toepassing. Het vermenigvuldigen en openbaar maken op andere media in de ruimste zin van het woord is verboden zonder schriftelijk toestemming van de organisatie. Voor verdere informatie of vragen kunt u zicht melden via info@molenhoeksmakkie.nl.

Copyright fotomateriaal

De foto’s op de site van Molenhoeks Makkie  zijn veelal geleverd door vrijwilligers en professionals welke de foto’s onder voorwaarden ter beschikking stellen. Deze foto’s mogen niet zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Molenhoeks Makkie worden gereproduceerd of gebruikt.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij behouden ons alle rechten voor.

Scroll to top